Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI ve ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Yayın tarihi: 01.05.2024

Versiyon: 1

 

Tripy Mobility Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak Şirket’e ait …. web sitemize (“Site”) ve içeriklerimize erişiminizde ve kullanımınızda bazı çerezler ve teknolojiler kullanmaktayız. Çerezler, internet sitelerini ziyaretinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcı ya da cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genellikle harf ve rakamlardan oluşan kısa metin dosyalarıdır.

 

Bu Çerez Politikası ve Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni (“Politika”) ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olarak Sitemizdeki çerezlerin ve teknolojilerin işlenmesi, amaçları, çerezlerin türleri ve bunları nasıl yöneteceğiniz hakkında bilgi vermekteyiz.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgi …….. internet adresinde paylaşılmış olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Site üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız KVKK kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

 

Çerez Türleri

 

Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması/oturumunun sona ermesi üzerine sona eren ve söz konusu tarayıcı oturumunuz esnasındaki işlemlerinizi takip etmemize imkân tanıyan çerezlerdir.

 

Kalıcı çerezler, kullanıcının cihazında önceden belirlenmiş bir süre için saklanan çerezlerdir. Kullanıcılar, bu çerezleri silebilirler.

 

Birinci taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz site dışındaki üçüncü kişi site tarafından tanımlanan çerezlerdir. Ziyaret edilen sitenin dışındaki tarafların ziyaret edilen site üzerinden kullanıcının cihazına çerez yerleştirmesi durumunda üçüncü taraf çerezi söz konusudur. Üçüncü taraf çerezleri genellikle, ziyaret edilen internet sitesinin diğer sitelere ait resim, reklamcılık, sosyal medya eklentilerini içermesi halinde söz konusu olur.

 

Çerezlerin Kullanımı ve Kullanım Amaçları

 

Şirketimiz tarafından Sitemizde, platformlarımızda, reklamlarımızda e-postalarımızda aşağıda belirtilen amaçlar için belirtilen çerezler kullanılmaktadır.

Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler genellikle “birinci taraf” çerezleridir. Ancak, Sitemizde bazı özellikler ve fonksiyonların çalışması için aynı zamanda üçüncü taraf çerezleri de kullanılmaktadır.

 

Operasyonel Olarak Gerekli Amaçlar İçin Kullanılanlar

 

Sitemizin, platformlarının ve hizmetlerinin yönetimi, güvenliği ve işlevselliği için gerekli olan çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak Site’de mevcut olan işlevlerin kullanılmasını sağlayan teknolojiler, uygulamalar ve platformlar ve bu kanallardaki düzensiz, kural ve usullere uygun olmayan davranışları veya hileli faaliyetleri tespit etmek ve engellemek için kullanılan çerezler gösterilebilir.

 

Operasyonel olarak gerekli amaçlarla kullanılan çerezleri aynı zamanda Sitemizin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için gerekli olan çerezler olmaları nedeniyle “Zorunlu Çerezler” olarak adlandırmaktayız. Bu çerezleri kullanma amacımız Sitemizin, platformlarının ve hizmetlerimizin yönetimini, güvenliğini ve doğru işlevde çalışmasını sağlamaya dayalıdır. Bu kategoride olan çerezlerin kullanılması KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi gereğince “sözleşmenin kurulması ve ifası” ile (f) bendi gereğince “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Performansla İlgili Olanlar

 

Sitemizin, platformlarımızın ve hizmetlerimizin performanslarını doğru şekilde yerine getirdiğini ölçmek ve performansını arttırmak için kullanılabilir. Platformun üzerinde çalıştığı sunucuların entegrasyonu, sitemizi platformlarımızı ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı anlamak, Sitemizin içeriğini, uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve araçlarımızı geliştiren analitik çalışmalarımızın da aralarında bulunduğu analitik çalışmalar yapmak, Sitemiz ve platformlarımız için performans değerlendirmesi ve performansın artırılması için çalışmalar yapmak amacıyla bu çerezler kullanılabilir. Performansla ilgili olan çerezler meşru menfaate dayalı olarak kullanılmaktadır.

 

Performansla ilgili çerezleri KVKK Madde 5 Fıkra 1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak kullanmaktayız. Bu çerezler, onayınız olmadığı hallerde kullanılmamaktadır.

 

İşlevsellikle İlgili Olanlar

Sitemizi kullanırken size daha gelişmiş özelikler sunmak için bu çerezleri kullanabiliriz. İşlevsellikle ilgili olan çerezleri sitemizi ve platformlarımızı ziyaretinizde tercihlerinizi hatırlamamız ve sizi Sitemizde sunduğumuz içeriğin iyileştirebilmesini sağlayan özellikler yer almaktadır.

 

İşlevsellikle ilgili olan çerezleri KVKK Madde 5 Fıkra 1 gereğince açık rızanıza dayalı olarak kullanmaktayız. Bu çerezler, onayınız olmadığı hallerde kullanılmamaktadır.

 

Reklam ve Hedeflemeye Dayalı Olanlar:

İlgi alanınıza uygun içerik ve reklam sunmak için üçüncü kişi çerezler ve web işaretleyicileri kullanabiliriz. Ziyaret ettiğiniz sayfalar ve ürünlerle bağlantılı reklamların sunulmasını sağlayan çerezler bu kapsamda yer almaktadır.

Reklam ve hedeflemeye dayalı olan çerezleri KVKK Madde 5 Fıkra 1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak kullanmaktayız. Bu çerezler, onayınız olmadığı hallerde kullanılmamaktadır.

Kullanılan Çerez Türleri

 

Web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Çerez Türü Çerez Adı Açıklama
Zorunlu Çerezler [•] [•]
Performans Çerezleri [•] [•]
İşlevsellikle İlgili Çerezler [•]

 

 

 

[•]
Reklam ve Hedeflemeye Dayalı Çerezler [•]

 

 

 

[•]

Yetkilendirilmiş Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Bu Teknolojilerin Kullanımı

 

Sitemizi, platformlarımızı ve hizmetlerimizi yürütmek ve tanıtmak için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıları, size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sunmamızda bize yardımcı olmaktadırlar. Bu servis sağlayıcılar, kullanıcıların bilgisayarına / cihazına çerezler ve benzer teknolojiler (üçüncü taraf çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcının cihazını tanımlamak için bazı bilgileri toplayabileceklerdir.

Bu hizmet sağlayıcıları, içerik sunumu ile anonim site ölçümleri ve analizlerini derlememizde bize yardımcı olmak için söz konusu teknolojileri kullanabilirler. Bu hizmet sağlayıcıların, Sitemiz veya platformlarımızda yer alan kişisel verilerinizi kendi amaçları ile toplamalarına izin vermemekteyiz. Üçüncü taraf çerezler, bu ilgili tarafların gizlilik politikası kapsamında kalmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından bu hizmetlerin temini amacıyla Google servisleri kullanılmaktadır. Sitemizi nasıl kullandığınızı analiz etmek amacıyla hizmet sağlayıcılarımızın çerezlerini veya yukarıda belirtilen teknolojilerini kullanabiliriz. Bu kapsamda, Sitemizin kullanım kolaylığını artırmak ve kullanım istatistiklerini çıkarmak amaçlarıyla aşağıda belirtilen üçüncü taraf çerezlerini veya teknolojilerini kullanmaktayız:

  • Google reklam hizmetleri (örneğin Adwords, Display)
  • Siteye trafiğin geldiği tarayıcının adı, versiyonu ve işletim sistemi adı.

Google, Sitemiz üzerinden topladığı verileri kendi verileriyle eşleştirebilir ve elde ettiği kişisel verileri kendi gizlilik politikalarına göre işleyebilir (Google Gizlilik Politikası için https://www.google.com/policies/privacy/ adresini ziyaret edebilirsiniz)

Ayrıca Sitemizi nasıl kullandığınızı analiz etmek ve ölçümlemek amacıyla Google Analytics hizmetini de kullanmaktayız.

Çerezlerin Silinmesi ve Çerez Kullanımının Reddi

 

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin verirken, tarayıcınızın veya cihazınızın müsaade etmesi halinde, her zaman engelleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Kullanıcılar tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri istedikleri zaman reddedebilir veya silebilirler. Ayarları değiştirme yöntemi kullanılan tarayıcıya bağlıdır ve çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceği, kullanılan tarayıcının servis sağlayıcısından öğrenilmelidir.

 

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Sitemizin, platformlarının ve hizmetlerinin bazı özellikleri kullanılamayabilecektir.

 

Aynı zamanda cihazınıza halihazırda yerleştirilmiş olan çerezleri tarayıcınızda geçmişinizi temizleyerek kaldırabilirsiniz. Ancak geçmişinizi silmeniz halinde bazı kaydedilen bilgilerinizi kaybedebileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız.

İlgili Kişilerin Talepleri

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte ve … alan adlı web sitemizde yer alan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması için Başvuru Formu” ile;

  • Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No:10/50c/101 Gölbaşı / Ankara / Türkiye adresine ıslak imzalı olarak başvurabilirsiniz.
  • [email protected] KEP adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizle, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz.
  • [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.