Kullanıcı Sözleşmesi

 • TARAFLAR

1.1. İşbu Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”); Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan ve kayıtlı adresi Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No:10/50c İç Kapı No:101 Gölbaşı / Ankara / Türkiye olan  ve Türkiye’de faaliyet gösteren Tripy Mobility Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket” ya da “Tripy Mobility” olarak anılacaktır) ile bu Sözleşme’yi mobil uygulamamız üzerinden okuyarak onaylayan gerçek kişi ( “Kullanıcı” arasında düzenlenmiştir olup Şirket tarafından Kullanıcı’ya sağlanacak hizmetlere ilişkin (toplu olarak “Hizmetler”) düzenlemeler içermektedir.

1.2. Şirket ve Kullanıcı bundan böyle tek başına “Taraf” ve birlikte ”Taraflar” olarak anılabilecektir. Tripy Mobility ve Kullanıcı bundan böyle birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

1.3. Kullanıcı, Sözleşme’ye rıza göstererek, Hizmet’i kullanırken aşağıda yer alan hükümlere uymayı kabul eder. Bu sebeple Sözleşme’yi dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı işbu Sözleşme’de yer alan ve menfaatlerine aykırı olabilecek hükümler hakkında Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve bu nedenle Sözleşme’yi kabul etmeden önce kendisine Sözleşme’nin içeriğini gözden geçirme imkanının sağlandığını kabul eder.

1.4. Lütfen bu Sözleşme’ye rıza gösterip kabul etmediğiniz sürece  Elektrikli Bisiklet Kiralama Hizmetlerimizi kullanmayınız. Hizmetleri kullanarak işbu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılacaksınız.

1.5. Aşağıda belirtildiği üzere gerektiğinde işbu Sözleşme’yi değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu şekilde güncellenebilecek Sözleşme, internet sitemiz ve Uygulamamız aracılığıyla erişilebilir olacaktır. Eğer bu Sözleşme’de esaslı değişiklikler yaparsak, Uygulamamız aracılığıyla güncellemeyi bildireceğiz. İşbu Sözleşmenin güncellenmiş son versiyonu, Şirket ve Kullanıcı’nın bu Sözleşme kapsamında diğer Taraf’ın devam eden/muaccel yükümlülükleri ile bağlantılı haklarına halel getirmeksizin, Şirket ve Kullanıcı arasındaki önceden yapılmış tüm sözleşmelerin yerine geçer ve bunları geçersiz kılar.

1.6. Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi, İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

 

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki terimler bu Madde’de kendilerine atfedilen anlamları ifade edeceklerdir:

 

 

Araç : Bu Sözleşmede belirtilen koşullara uyulması şartı ile hizmete ve kullanıma sunulan elektrikli bisiklet tipi araçlar.

 

Tripy : Aracın marka ismi

 

Sözleşme : Araçları kiralayabilmek için onaylanan işbu Sözleşme.
Kullanıcı  Karayolları Trafik Kanunu Madde 37’de atıf yapıldığı üzere Sözleşme’de yer alan Hizmetleri kullanmak için gerekli koşulları sağlayan 15  yaş ve üstü gerçek kişiler.

 

Uygulama : Şirketin Android/IOS gibi işletim sistemlerinin yüklü olduğu Cihazlarda Tripy kullanımı için hizmete sunulmuş mobil yazılım.
Mesafe ücreti : Kullanıcının aracı kullandığı süre boyunca kat ettiği ve Tripy uygulamasına ait araç takip sistemi tarafından dakika bazlı hesaplanan kullanım ücreti.
Tarife : Tripy uygulaması tarafından belirlenen sabit açılış ücreti ve Tripy uygulaması ve internet sitesinde yayımlanan dakika bazlı kullanım ve rezerv fiyat listesi.
Kira Süresi : Araçların dakika bazlı kullanım kira süresi.
KVKK : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kişisel Veri : KVKK’da tanımlanmış olan, belirli veya belirlenebilen gerçek kişiye dair her türlü veriyi.

 

Mevzuat : Türkiye’de ve Sözleşmenin yapıldığı sırada Hizmetin verildiği şehirde yürürlükte olan ve bütün güncelleme, eklemeler ve değişiklikleri içeren tüm ulusal ve yerel kanunlar ve düzenlemeler, ve bu kapsamda özellikle Karayolları Trafik Kanunu (13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı), Türk Ceza Kanunu (26.09.2004 tarihli ve 5237 tarihli), Belediye Kanunu (03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı), Büyükşehir Belediyesi Kanunu (10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı), Belediye Gelirleri Kanunu (26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı), Kabahatler Kanunu (31.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı), Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği (15.06.2006 tarihli), Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (26.09.2021 tarihli ve 655 sayılı), Bisiklet Yolları Yönetmeliği (12.12.2019 tarihli), Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun (26.11.1996 tarihli ve 4207 sayılı) 1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu (15.05.1930 ve 1608 sayılı) ile, ilgili şehrin veya diğer yetkili kurumların veya kamu görevlilerinin veya Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve il trafik komisyonunca çıkarılan herhangi bir düzenleme, kararname, karar ve ilke kararları da dahil olmak üzere bunlarla veya ilgili diğer mevzuatla bağlantılı olarak çıkarılabilecek idari, belediyeye ait veya bunun dışındaki diğer ulusal ve yerel düzenlemeler.

 

 

 

 1. AMAÇ

Bu Sözleşme, Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içerisinde kullanıcının talep edeceği kiralık Araç hizmetlerinin Şirket tarafından karşılanması ile bunun karşılığında belirlenen kira ve diğer bedellerin kullanıcı tarafından ödenmesinin usul ve esaslarının belirlenmesi ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KULLANICININ UYGULAMAYA KAYIT PROSEDÜRÜ

4.1. Üyelik, uygulama üzerinden Şirket tarafından belirlenen üyelik prosedürünün Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Kullanıcı, kayıt işlemlerini yapmakla, bu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve Araç kiralama şartlarına ilişkin Şirket tarafından açıklanan her türlü beyanı da onaylamış ve kabul etmiş olmaktadır.

4.2. Kullanıcı, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu T.C. Kimlik numarasını içerir kimlik, adres, elektronik posta ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri uygulama üzerinden güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi verilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Şirket, Kullanıcı’nın yanlış ya da güncel olmayan bilgileri vermesinden ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

4.3. Kullanıcı,  kendi 15 yaşın altında çocukları da dahil olmak üzere başka bir kişinin kendisi aracılığıyla ya da kendisinin Hesabından Aracı kullanmasına ya da kendisi Aracı kullanırken onunla birlikte kullanmasına izin veremez. Aracı aynı anda yalnızca bir kişi kullanabilir. İşbu hükme aykırı olarak gerçekleştirilecek her türlü eylemin sonuçlarından münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

 

4.4. Kullanıcı, Şirketten Araç kiralama hizmeti alabilmek için 16 yaşını doldurmuş, Sözleşmeyi uygulama üzerinden onaylamış ve tüm şartlarını kabul etmiş olmalıdır. Kullanıcılar:

 • Tam Üyelik şartlarının yerine getireceğini;
 • Hizmet’in kullanımı için Mevzuat ve bu Sözleşme uyarınca yasal gerekliliklerini sağladığını;
 • Şirket’in işbu Sözleşme’nin 13.maddesinde öngörülen Gizlilik Taahhüdü’nü ve bu Sözleşme’yi okuduğunu ve anladığını ve bununla ilgili herhangi bir sorusu ya da bunlara ek bir itirazı olmadığını;
 • İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin Kullanıcı’nın menfaatlerine aykırı olabileceğini ve bu konuda Şirket tarafından kendisine Sözleşme’nin içeriğini değerlendirip ilgili koşulları kabul etmek adına gerekli imkanın sağlandığını;
 • Kira süresi boyunca Hizmet’i kullanmak ve Uygulama’ya erişmek için sabit bir internet bağlantısı, yeterli miktarda mobil verisi ve teknik olarak yeterli bir akıllı cihaza sahip olduğunu;
 • Sözleşme’yi tamamen kabul ettiğini;
 • Tripy Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi’ni İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak tamamen kabul ettiğini;
 • Uygulamada belirtilen fiyatlandırmalar da dahil olmak üzere Ücret Tarifesi’ni;
 • Üyelik şartlarının yerine getirmemesi durumunda, herhangi bir ihtar gerekmeksizin üyeliğinin Şirket tarafından tek taraflı olarak derhal ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini ve ayrıca üyeliğin devredilemeyeceğini kabul eder.

4.5. Kullanıcı:

 • Kullanıcı olma aşamasında Şirket tarafından alınan bilgilerin sisteme kaydedileceğini ve saklanacağını,
 • Kullanıma ehil olma şartlarının uygulamada belirtilen kiralama şartlarına uygun olması gerektiğini,
 • 16 yaş sınırının üzerine olması gerektiğini,
 • Aktivasyon ve sistemin cep telefonu üzerinden çalışması sebebiyle kayıt esnasında kullanılan cep telefonunun, Aracı teslim alırken, kullanırken ve kiralama işlemi sonlandırırken yanında ve çalışır durumda olması gerektiğini, Operasyon türü ve bisiklet modeline göre değişiklik gösteren Araç üzerindeki sabit kablo kilidi veya motor kilidi ile aracı herhangi bir sabit noktaya kilitlemiş olması gerektiğini kabul etmektedir. Bu maddede belirtilen şartların sağlanmaması halinde kullanıcı aracı teslim almayacağını kabul eder.

 

 1. KİRALAMA PROSEDÜRÜ

5.1. Şirket, Araçlarının kiralanması için kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden aracın seçilmesi ve kiralama talebinin gerçekleştirilmesi zorunludur. Şirket, bahse konu iletişim kanalını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir.

5.2. Şirket, kullanıcının hizmeti kullanabilmesi için uygulama üzerinden vermesi gereken kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kuruluşlara başvurarak kullanıcı hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu süreçteki KVKK gereklilikleri “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI” başlıklı maddede yer almaktadır. Şirket, bahse konu bilgilerin sunulmaması durumunda kiralama yapmama hakkını saklı tutar.

5.3. Kullanıcının vermiş olduğu bilgi ve belgelerin hatalı olması veya Sözleşme ve kurallara uymaması durumunda, bu durumu Sözleşmenin ihlali sayacak ve Şirket’e Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı tanıyacaktır.

5.4. Kullanıcı, kullanıcı adı, şifresi ve Uygulama ile yapılan tüm işlemler ile Şirket’e verdiği elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından araca fiziksel erişim sağlanması ve Kullanıcı’ya ait cep telefonu ile Uygulama üzerinden araçta bulunan mekanizmaya gerekli iletişimin sağlanması suretiyle aracın çalıştırılması ile araç teslim edilmiş sayılır.

5.5. Uygulama ile yapılan kiralama talebini iptal etme, araçtaki hata ve kusurları bildirme, aracın çalıştırılması gibi tüm işlemler ile Şirket’e verdiği elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerden bizzat kullanıcı sorumludur. Uygulama ile yapılan tüm işlemlerde Şirket kayıtları geçerli olup; kullanıcı Şirket tarafından üretilen her türlü kayıt ve dokümanı kabul ettiğini beyan eder.

 

 1. TARİFE, FİYAT, ÜCRETLENDİRME VE TEMİNAT

6.1. Araç kiralamalarına ilişkin uygulanacak olan sabit başlangıç ücreti, tarife, mesafe ücreti, hizmet bedeli ve diğer tüm ücretler Şirket tarafından Uygulamada ilan edilmektedir. Tarifelerde yer alan ücretler değişiklik gösterebilir. Şirket, ilan ettiği sabit başlangıç ücreti, tarife, mesafe ücreti, hizmet bedeli, rezerv ücreti ve diğer tüm ücretleri en geç ilgili kiralama öncesinde herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir. Uygulamada ilan edilecek yeni fiyat ve ücretlendirmeyi Kullanıcı peşinen kabul eder.

6.2. Kullanıcı, kiraya konu aracı kullandığı süre bazında kiralama bedeli ödemekle yükümlüdür. Ücretlendirmeye ilişkin tüm detaylar Uygulama içerisinde yer almakta olup, Şirket’in kiralama koşullarını ve ilgili ücretleri değiştirmeye ilişkin hakları saklıdır.

6.3. Kira ücretleri, kira süresine bağlı olarak fiyatlandırılır. Kiralama süresine ilişkin Şirket takip sistemi verileri geçerlidir ve tüm hesaplamalarda uygulama takip sistemi verileri esas alınır. Hesaplamalarda, araç üzerindeki bulunan mekanizmalardaki veriler dikkate alınmaz.

 

 1. ÖDEME

7.1. Kullanıcı Sözleşme kapsamında yapılan kiralamalar ile ilgili kira bedellerini, trafik para cezalarını, idari para cezalarını, kendi kusurundan kaynaklanan hasar/zarar bedellerini, hizmet bedellerini ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Sözleşme’den ve kiralama işleminden kaynaklanan sair tüm bedelleri ve KDV tutarlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. Kullanıcı, kiralama işlemlerine ilişkin ödemeleri, Kullanıcı’nın Uygulama’da tanımladığı kendi adına olan veya Kullanıcı’nın Uygulama’da tanımladığı ve kullanım onayını almış olduğu başkası adına olan kayıtlı kredi kartı üzerinden kullanım sonlandıktan sonra peşin olarak yapacaktır.

7.3. Uygulama’da kendi adına olan veya Kullanıcı’nın Uygulama’da tanımladığı ve kullanım onayını almış olduğu başkası adına olan en az 1 adet kredi kartının tanımlanmış olması zorunlu olup yeni bir kredi kartı tanımlanmadan sistemde yer alan kredi kartı bilgilerini iptal etmek mümkün değildir.

7.4. Şirket, Kullanıcı’nın herhangi bir borcunun bulunması durumda, Kullanıcı üyeliğini askıya almaya, iptal etmeye ve kiralama taleplerini reddetme hakkına sahiptir.

7.5 Ek ödeme yöntemi olarak Tripy Cüzdan seçeneği mevcut olup, Tripy Cüzdan kullanım koşulları ve detayları İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz eki niteliğinde kabul edilen Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında düzenlenmiştir.

 

 

 1. ARACIN KULLANIMI VE SORUMLULUK

8.1. Kiralamanın başlamasını takiben Aracın kullanıcı tarafından fiziken teslim alınması ile Araç, teslim itibariyle kullanıcıya kiralanmış olup; kullanıcı Aracı Sözleşme koşullarında belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ve Sözleşmede belirtilen diğer ücretleri ve bu ücretlere ilişkin vergileri ödemeyi ve Sözleşme’de belirtilen tüm hususları kabul ettiğini taahhüt eder.

8.2. Araç, kiralama işlemini gerçekleştiren kullanıcı dışında herhangi bir gerçek kişi tarafından kullanılamaz ve kullandırılamaz.

8.3. Kiralama işlemini gerçekleştiren kişi dışında, her ne sebeple olursa olsun hiçbir kişi Aracı kullanma hakkına sahip değildir. Aracın kiralama işlemini gerçekleştiren kullanıcı dışında bir başka kimse tarafından aracın kullanılması/kullandırılması halinde, kiralama işlemi esnasında oluşan (bununla sınırlı olmamakla birlikte) tüm hasar/arıza/zarar/ceza maliyetlerinden kiralama işlemini gerçekleştiren kullanıcı sorumlu olacaktır.

8.4. Kullanıcı, Aracı bir başkasına kullandırması sebebiyle ortaya çıkacak tüm zarar ve cezalardan tek başına sorumlu olacaktır. Şirketin bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak Kullanıcı’ya yasal faizi ile birlikte rücu hakkı saklıdır. Şirketin mezkûr bedelleri Uygulamada kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, kullanıcı bu durumu kabul etmiştir.

8.5. Kullanıcı’nın güvenliği için Araçlar en iyi teknoloji ile donatılmış olsa da, Aracı kullanmadan önce Kullanıcı her zaman arızalar, ayıplar ve hasarlar için aracı kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrol, Aracın fren sistemi, lambaları, lastikleri, hızlandırma mekanizması veya olağandışı, alışılmadık, beklenmedik veya bu kontrol altında başka şekilde fark edilebilen diğer herhangi bir sorun, kusur veya hasar açısından doğru ve özenli bir şekilde yapılmalıdır. Kullanıcı, Aracın yolculuk için yeterli şekilde şarj edilip edilmediğini belirlemek için Aracı Uygulama’da yer alan şarj seviyesini kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Araçta işbu hükümde ifade edilen şekilde fark edebileceği herhangi bir arıza, ayıp ya da hasarı Şirket ile irtibata geçerek derhal Şirket’e bildirecektir ve bu arızalı, ayıplı ya da hasarlı Araca binmeyecek veya bu Araca herhangi başka bir şekilde kullanmaya çalışmayacaktır. Aksi halde, Araç kullanıcı tarafından eksiksiz ve hasarsız şekilde sağlam, çalışır ve iyi durumda teslim alınmış kabul edilir.

8.6. Kullanıcı; sis, yağmur, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişiklikleri, şimşek, gök gürültüsü, fırtına, rüzgar, sel, çığ ve toprak kayması gibi doğal meteorolojik olayların aracın kullanımını kötü etkileyebileceğini farkındadır ve bunu bildiğini kabul eder. Kullanıcı, kendisi tarafından Aracın güvenli ve emniyetli kullanımı için havanın ve/veya meteorolojik koşulların uygun olup olmadığını kontrol etmekle münhasıran yükümlüdür. Kullanıcı, Aracın düzgün bir şekilde kullanmasını engelleyen veya başka bir şekilde zorlaştıran bir hava durumunda ve/veya meteorolojik koşulda Aracın kullanmanın kesinlikle yasak olduğunu kabul eder. Kullanıcı, aracın kullanımını engellemese de, daha rahat bir sürüş deneyimine kıyasla Kullanıcı’nın Aracı kontrol etmesini zorlaştıran hava ve/veya meteorolojik koşullarının varlığı halinde de aracı dikkatli bir biçimde ve bu koşulların gerekliliklerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

8.7. Kullanıcı, Şirket tarafından Uygulama’da yayınlanan Araç kullanımına dair yazılı hususlara aynen uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkate ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını kabul ve taahhüt eder.

Aşağıdaki yerlerde Aracı kullanmak yasaktır:

 • Yaya yollarında, yaya alanlarında ve kaldırımlarda,
 • Arnavut kaldırımlı kentsel alanlarda,
 • Otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında,
 • Azami hız sınırının saatte 50 km’yi geçtiği karayolları, köprüler ve tünellerde,
 • Ayrı bir bisiklet yolunun ya da şeridinin olduğu durumlarda taşıt yollarında.

 

Aracın, işbu hükme aykırı olarak kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek kazalardan ve ortaya çıkabilecek her türlü olaydan / durumdan münhasıran Kullanıcı sorumludur. Anılan durumlardan kaynaklı olarak Şirket’in üçüncü kişilere herhangi bir ödeme yapması ya da cezai bir durumla karşılaşması durumunda Şirket, ödediği tutarı yasal faizi ile birlikte Kullanıcı’ya rücu etme hakkını saklı tutar.

8.8. Kullanıcı, Aracı kullanırken aşağıdaki risk ve tehlikeleri (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) dikkate alacaktır:

 • Motorlu – Motorsuz diğer araçlar ve diğer nesneler,
 • Yayalar,
 • Trafik akışı,
 • Araç ya da araca ait parça ya da işlev bozukluğu,
 • Yol durumu ve kalitesi,
 • Hava durumu.

 

8.9. Kullanıcı, Aracı bütün yasal yükümlülüklere uygun olarak, Uygulama’da belirtilen sınırlar içerisinde ve Uygulama’da belirtilen güvenlik önlemlerini alarak kullanacağını ve bu sınırlar içerisinde kiralamayı bitireceğini kabul eder. Uygulama’da belirtilen sınırlar dışına çıkılması ve/veya Uygulama’da belirtilen güvenlik önlemlerini almadan Aracın kullanılması halinde, bu konudaki tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır ve ortaya çıkan her türlü zarar ve ziyandan kullanıcı tek başına sorumlu olacaktır. Şirket’in bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Şirketin mezkûr bedelleri Uygulama’da kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, Kullanıcı bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.10. Aracın sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’ye ve her türlü yasal mevzuata, ve özellikle aşağıdaki amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır ve buna aykırı davranıştan kullanıcı tek başına sorumlu olacaktır:

 • Gümrük Mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,
 • Yasa dışı işlerde,
 • Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,
 • Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,
 • Araca zarar verecek şekilde ve taşıma haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınmasında,
 • Aracın, uyuşturucu madde veya alkollü içki almış şekilde kullanılmasında,
 • Aracın, iddia ve yarışlara katılmasında,
 • Aracın uygun olmayan yer ve şartlarda (kum, dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vs.) ve/veya aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda kullanılmasında,
 • Aracı, can güvenliği ve sağlığına uygun bir şekilde kullanmak için gereken (kask, dizlik, dirseklik vb.) koruyucu gereçlerden yoksun halde kullanmasında.

8.11. Şirket’in bu sebeple uğradığı zararları ve ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak kullanıcıya rücu hakkı saklıdır. Şirket’in mezkûr bedelleri Uygulama’da kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, Kullanıcı bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.12. Kullanıcı, kiralama işlemini yapmış olduğu bölge içerisinde Aracı Şirket’e iade etmekle yükümlüdür. Şirket kiralanan Aracın hangi bölge içerisinde kullanılabileceğine ilişkin kapsama alanını Uygulama üzerinden üyelere iletmektedir. Hizmet alanının dışına çıkılması ve güvenin kötüye kullanılması şüphesinin varlığı halinde, Şirket sözleşmeyi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı olarak feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Aracın hizmet alanı içerisine geri getirilinceye kadar yapılacak tüm masraflar, her türlü zarar ve geçen süreye ilişkin kira bedelinden Kullanıcı sorumludur. Şirketin mezkûr bedelleri Uygulama’da kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, Kullanıcı bu durumu kabul etmiştir.

8.13. Kullanıcı, Şirket’in yazılı izni olmadan Araçta hiçbir değişiklik yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve Aracın uğradığı zararlardan kullanıcı sorumludur.

8.14. Kullanıcı, Araca güvenlik ve ücretlendirme amacıyla yerleştirilmiş olan GPS vb. sistemlere herhangi bir şekilde müdahalede bulunmayacağını, cihazın ayarlarını değiştirmeye, cihazı Araçtan sökmeye veya kablolarını kesmeye çalışmayacağını taahhüt eder. Söz konusu fiiller Şirket tarafından tespit edilebilmekte olup, güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı halinde, Şirket Sözleşme’yi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı olarak feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

8.15. Kullanıcı, kendisi tarafından sağlam ve iyi durumda teslim alınan Araçta, kendisinden kaynaklı kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.16. Kullanıcı tarafından Uygulama’da tanımlanan kullanıcıya ait kredi kartının kiralama işlemi esnasında Kullanıcı tarafından silinmesi, kredi kartının işbu Sözleşme’deki bedelleri karşılama kabiliyetinin ortadan kalktığının Şirket tarafından tespit edilmesi veya kredi kartının kullanıcıya ait olmadığı durumda kredi kartı sahibinin bilgisi dışında kullanım tespit edilmesi halinde Kullanıcı, Şirkete kiraya konu Araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma ve kira işlemini bitirme yetkisi tanır. Kullanıcı bu konuyla ilgili olarak Aracın kiralama işlemlerinin bitirilmesi sebebiyle şirketten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

8.17. Kullanıcı’nın, Aracı kullanımından doğacak tüm risk kendisine aittir. Bu kapsamda, Aracın kullanımı nedeniyle oluşacak kar kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma, ölüm, mala zarar verme, üçüncü kişilere verilen zarar vs. den Kullanıcı şahsen sorumlu olacaktır. Şirket’in bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Şirket’in işbu bedelleri Uygulama’da kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, Kullanıcı bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.18. Kullanıcı, Araç kiralaması başlandıktan sonra Araç ve parçalarının çalınmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Kullanıcı’nın herhangi bir hırsızlık durumunda hırsızlık olayı ile ilgili derhal yetkili emniyet ve/veya yargı makamlarına başvuruda bulunması ve buna ilişkin resmi tutanağı Şirket’e ibraz etmesi gereklidir.

8.19. Şirket, hiçbir şekilde Kullanıcı tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesinden ya da çalınmasından ya da aşınmasından sorumlu tutulamaz.

8.20. Araçların kiralandıkları süre içinde üçüncü kişilere verdikleri zararlardan doğacak her türlü maddi-manevi tazminat ve giderlerden Kullanıcı sorumlu olacaktır. Şirket’in bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak Kullanıcı’ya yasal faizi ile birlikte rücu hakkı saklıdır. Şirket’in mezûr bedelleri Uygulamada kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, Kullanıcı bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.21. İşbu Sözleşme sona ermiş olsa dahi Kullanıcı’nın kira süresi içinde Kullanıcı ve/veya Kullanıcı’nın herhangi bir fiili ile meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir. Bu çerçevede Şirket’in, Sözleşme’nin sona ermesinden sonraki dönemde, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ya da ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranmasından kaynaklı olarak üçüncü kişilere herhangi bir tazminat, ceza ya da ne nam altında olursa olsun bir ödeme yapması durumunda Şirket’in, ödediği tutarı, yasal faizi ile birlikte Kullanıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

8.22. Araçlardan herhangi biri veya tamamının Kullanıcı’nın ihmali veya kusurlu hareketiyle hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan Şirket sorumlu olmayıp bu husus münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

9.ARACIN KULLANIMI

9.1. Kullanıcılar, Şirket tarafından temin edilen Araçların kullanımının zorunlu olmadığı ve Kullanıcılar’ın otobüs, metrobüs, dolmuş, metro, tren, tramvay, taksi, kendi arabaları ve hatta diğer  elektronik bisiklet hizmet sağlayıcılarının bisikletleri de dahil olmak üzere toplu taşıma ve özel ulaşım araçlarını her zaman kullanabileceklerini kabul ve beyan eder.

9.2. Kullanıcılar, ulaşımlarında kendileri için mevcut çok çeşitli seçenekler arasından Şirket’in Araçlarını ve Hizmetlerini kullanmayı seçtikleri için her zaman güvenli, dikkatli, tedbirli, özenli bir şekilde ve bu Sözleşme’de belirlenmiş kurallar, kısıtlanmalar ve tavsiyelere uygun olarak hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

9.3. Kullanıcılar, hukuka uygunluk, Kullanıcıların güvenliği, diğer üçüncü kişiler ve/veya onların malları, hayvanlar, çevre nedenleri sebebiyle ve Araçta  gelebilecek muhtemel zararları önlemek ve bu Sözleşme’de ve Mevzuat’ta belirlenmiş kısıtlamlara uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar Aracı kendilerinin, diğer sürücülerinin/kullanıcıların ya da yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayan bir biçimde ve güvenli ve dikkatli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür.

 

 1. ARACIN İADESİ

10.1. Kullanıcı, Aracı teslim aldığı gibi, eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarar ile eksikliklerden Kullanıcı sorumlu olup, Kullanıcı, Şirket tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca Şirket, araçtaki hasar ve eksiklikleri iade tarihinden sonra da inceleyerek Kullanıcı’ya bildirme hakkına sahiptir.

10.2. Kullanıcı’nın Sözleşme’nin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle Aracı kira süresi sonunda teslim etmemesi halinde Kullanıcı, Şirket’e bahsedilen araca nerde olursa olsun ve ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. Kullanıcı, Aracın Şirket tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları yasal faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

10.3. Kullanıcı tarafından kendisine ait cep telefonu ile Uygulama üzerinden Araçta bulunan mekanizmaya gerekli iletişimin sağlanmak suretiyle aracın kapatılması ve sabit bir noktaya Aracın üzerinde bulunan kilit ile kilitlenmiş olması ve akabinde Aracın sabit haldeki fotoğrafının çekilip uygulama üzerinden gönderilmesi ile araç geri teslim edilmiş ve kiralama sona ermiş sayılır.

10.4. Azami kira süresi 8 saat olup, Kullanıcı azami kira süresi bitmeden önce kullanımı sonlandırmak zorundadır. Kullanıcı, azami kira süresi bitmeden önce kullandırmayı sonlandırdıktan sonra, Aracı tekrar kiralayabilir. Kullanıcı tarafından azami kira süresi sonunda kullanım sonlandırılmazsa, Şirket kullanımı sistem üzerinden sonlandırma hakkına sahiptir. Şirket’in bu hakkını zamanında ve/veya hiç kullanmaması, Kullanıcı’ya azami kira süresini aşan kullanımlarının bedelini ödememe ve diğer yükümlülüklerden kaçınma hakkı vermez.

 

 1. FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART

11.1. Bu sözleşme, imza (uygulama üzerinde Sözleşme’nin onaylanması) tarihinde yürürlüğe girecek olup, 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, Sözleşme’nin sona erme tarihinden en geç 15 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmadığı takdirde, Sözleşme birer yıllık dönemler halinde kendiliğinden uzayacaktır.

11.2. Taraflardan herhangi biri, gerek görmesi durumunda, Sözleşme’nin süresi içerisinde 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın işbu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

11.3. Kullanıcı’nın Şirket alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi ve/veya Kullanıcı tarafından sözleşmenin herhangi bir hükmünün kısmen ve/veya tamamen aykırı davranılması ve/veya Aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması ve/veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı halinde, Şirket işbu Sözleşmeyi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

11.4. İşbu sözleşme süresinin sona ermesi ve/veya feshedilmesi durumlarında, Sözleşme süresi içerisinde Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen kiralamalar ile ilgili Kullanıcının sorumluluğu devam eder.

11.5. Yukarıdaki sebeplerden herhangi biri dahil olmak üzere, işbu Sözleşme’nin ihlali nedeniyle Sözleşme’nin feshi halinde Şirket, fesih anında yürürlükte olan Ücret Tarifesi’ne göre ilgili cezai şartı uygulama hakkını, daha büyük zararlar için tazminat talep etme hakkına halel gelmeksizin saklı tutar.

 

 

 1. DEVİR ve TEMLİK

12.1. Şirket, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen Kullanıcının iznini almaksızın dilediği kişi ve kuruluşlara devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

12.2. Kullanıcı  sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Şirket’in yazılı izni olmaksızın kısmen ve/veya tamamen devir ve temlik edemez. Kullanıcı, Uygulamanın tek kullanıcısı olup, hesabını herhangi bir üçüncü kişinin kullanmasına izin veremez, üçüncü bir kişinin cihazında hesabına giriş yapamaz, Hizmetler’e erişme ve onları kullanma amacıyla başka bir kişiye veya kuruma kullanıcı hesabını devredemez veya başka bir şekilde aktaramaz.

 

 

 1. GİZLİLİK TAAHHÜDÜ VE BİLDİRİMLER

13.1. Taraflar, sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari, mesleki bilginin ve Kişisel Verinin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere Sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt eder. 13.2 Kullanıcı, işbu Gizlilik Taahhüdü’nü okuduğunu, anladığını ve bununla ilgili herhangi bir sorusu ya da bunlara ek  olarak bir itirazı olmadığını beyan eder.

13.2. İşbu gizlilik taahhüdü işbu Sözleşme sona erse veya fesih edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder.

13.3.Taraflar, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları durumunda diğer tarafın maruz kaldığı hangi nam altında olursa olsun her türlü zararı karşılayacağını kabul ve beyan eder.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

14.1. Şirket, Sözleşme kapsamında vakıf olduğu Kişisel Verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki mevzuat uyarınca getirilen tüm kural ve yükümlülüklere uygun şekilde koruyacağını, bu kapsamda, Kullanıcıya dair edindiği her türlü kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine dair ilke ve yükümlülüklere uyacağını, bunların ihlali halinde bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

14.2. Bu kapsamda Şirket, Sözleşme konusu araç kiralama hizmetinin ifası için edinilmesi, işlenmesi veya hizmet aldığı üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlar ile paylaşması zorunlu olan kullanıcılara ait kişisel veriler dışında hiçbir şekilde ilgili kullanıcının önceden verilmiş açık rızası olmaksızın, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Verilerini işleyemez, amaçları dışında kullanamaz, üçüncü kişilere aktaramaz.

14.3. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında hukuka uygun bir şekilde edindiği ve işlediği Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve bu Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

14.4. Şirket, Kullanıcı ile ilgili öğrendiği Kişisel Verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve Sözleşmede belirtilen hizmetlerinin sunulması amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülük işbu Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi devam eder.

14.5. Şirket, Kullanıcının Kişisel Verilerinin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu derhal Kullanıcı’ya bildirecek, herhangi bir zarar oluşmaması veya mevcut zararın büyümesinin engellenmesi için Kullanıcı’ya gerekli teknik ve idari tedbirler konusunda derhal destek verecektir. Bu Kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yapılması gerek başvuru çerçevesinde Kullanıcının talebi halinde, başvuru sürecinde Kullanıcı’ya gerekli detaylı açıklamaları yazılı olarak sağlayacaktır.

14.6. Şirket tarafından işbu Sözleşme kapsamında kiralamaya sunulan araçlarda, aracın çalışması, kapanması, aracın kat ettiği mesafenin ve sürenin hesaplanması, bulunduğu yerin tespit edilmesi vb. gibi Sözleşemeye konu hizmetin verilebilmesi ve gerekli diğer işlemlerin ifası amacıyla araçlarda takip sistemi vb. Kullanıcının kişisel verilerini toplayan ve kaydeden cihazlar bulunmakta olup, araçlar bahse konu sistemler ile izlenmekte ve araç konum ve mesafe bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Şirket bu kayıtları güvenlik nedeni ile veya hukuki adli/idari işlemler/soruşturmalar da kullanmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi ilgili üçüncü kişilere/kurumlara ifşa edebilecektir.

14.7. Kullanıcı, üyelik sırasında kendisine sunulan Aydınlatma Metnini okuduğunu ve onayladığını kabul ve beyan eder. Kabul ettiğine ve onayladığına ilişkin ayrıca iz kayıtları (log) tutulacaktır.

 

 1. MÜNHASIR OLMAMA

15.1. Sözleşmedeki hiçbir ifade taraflar arasında münhasırlık ilişkisi bulunduğuna işaret etmez. Taraflar, Kullanıcının benzer hizmetleri üçüncü kişilerden sağlama hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

16.1. Sözleşmenin yorumunda ve/veya işbu Sözleşme sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup;, Sözleşme’den doğan, Sözleşme ile bağlantılı veya Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtilafta münhasıran  Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. CEZALAR

17.1. Kullanıcı aşağıdaki hallerde, Şirket’in sözleşmeyi fesih hakkı ve/veya uğradığı gerçek zararları talep etme hakkı ve/veya işbu Sözleşme ile Şirket’e verilen diğer haklar yanında ve bunlarla birlikte, Şirket tarafından kendisine ceza uygulanmasını kabul etmektedir:

 • Başkasına kullandırma: 100₺
 • Hizmet alanı dışı kullanım: 200₺
 • Kanuni yaş sınırlamasına aykırı olarak kullanım: 200₺
 • Uygunsuz amaçla kullanım: 300₺
 • Hizmet alanı dışında bırakma : 200₺
 • İzinsiz değişiklik: 150₺
 • Takip ve güvenlik sistemine zarar verme : 1000₺
 • Kullanıcı’ya atfedilebilecek nedenlerden dolayı aracın görmesi,: 100₺
 • Araca zarar verme : 200₺
 • Uygunsuz kredi kartı kullanımı : 200₺
 • Kullanıcı’nın Sözleşme’deki veya Uygulama’daki hak ve yükümlülüklerin kötü niyetle kullanıldığının tespit edilmesi: 200₺
 • Hizmet dışı kalan araç : 200₺
 • Araç’ın park edildiği yerdeki kurallara aykırı şekilde park edilmesi(engelli yollarına, bölgelerine ve işaretlerine yahut kamuya açık olmayan yere veya özel mülke park edilmesi)  : 200₺
 • Aracın denize, göle, havuza veya kanala düşmesi, : 750₺
 • Araç ile toplu taşıma araçlarına binilmesi halinde : 200₺
 • Mevzuat’a ve yol güvenliğine aykırı olarak Hizmet’in kullanımı: 200₺

17.2. Şirket, yukarıda bahsedilen uygunsuz davranışlardan doğacak ceza tutarlarını güncel döviz kuru, güncel idari ve trafik para cezaları, donanım maliyetleri hesaplanarak belirlenecektir. Bu değişiklikler Uygulama’da, Kullanıcılar’a iletilecektir.

17.3. Kullanıcı, Şirket’in yukarıda belirtilen ceza bedellerini, kendisine herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın Uygulamada kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı bulunduğunu peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

17.4. Kullanıcı’nın işbu ceza bedellerini ödemeden Hizmetler’den yararlanması mümkün değildir.

17.5. Kullanıcı, kendisine yansıtılan ceza bedellerini İşbu Sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğinde kabul edilen Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında düzenlenen Tripy Cüzdan hesabı ile ödeyebilecektir.

 

 1. SÖZLEŞME’DE DEĞİŞİKLİKLER

18.1. Şirket; kendi işi, sürücü davranışı ve kullanımındaki değişiklikleri, güvenlik endişelerini ve Mevzuattaki değişiklikleri ya da yetki koşullarını ele almak ve incelemek için gerektiğinde bu Sözleşme’yi değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

19.1. Taraflar bu Sözleşme’de ve Uygulama’da belirtilen yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde yazılı ya da Uygulama üzerinden bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

19.2. Taraflar’ın bu Sözleşme’de tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez

19.3.Mevcut Mevzuat’ta yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere, Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse bu durum, Sözleşme’nin geçerliliğini etkilemeyecektir. Herhangi bir hüküm hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz ise, Taraflar bu hükmü mümkün olduğu ölçüde benzer etkiye sahip yasal, geçerli ve uygulanabilir bir hükümle değiştirecektir.

19.4. Şirket, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yetkilerini uygulamaması bunlardan bir feragat anlamında yorumlanmayacak ve Şirket’in daha sonraki bir tarihte Sözleşme’nin tam, zamanında ve kati bir şekilde yerine getirilmesini talep etmesini engellemeyecektir.

19.5.  Şirket, kişisel verilen korunması ile ilgili düzenlemelere (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” ve ikincil mevzuat) uymayı taahhüt etmekte olup, kişisel verilerin işlenmesine dair bilgiler  işbu Sözleşme’nin 14.maddesi’nde verilmiştir.

19.6. Şirket, bu Sözleşme’nin tamamını veya bir kısmını ya da bunlardan doğan haklarını ve yükümlülüklerini; burada Kullanıcı’ya sağlanan güvenceyi azaltmayacak şekilde bir bağlı kuruluş, ana şirkete veya bağlı şirkete, sermaye, iş ya da varlıklarının alıcısına; veya birleşme ya da başka bir ticari birleşme vasıtasıyla halef şirketine devir veya temlik edebilir.

19.7. Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası niteliğindedir.

 

Sözleşmenin tüm şartları Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş olup, sözleşme Kullanıcı tarafından kayıt formunun doldurulması ve uygulama üzerinden onaylanması ile yürürlüğe girecektir.