Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

1.1. İşbu Tripy Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Tripy mobil uygulaması (“Uygulama”) üzerinden cüzdanla ödeme kolaylığını (“Tripy Cüzdan”) tercih ederek sözleşmeyi mobil uygulamamız üzerinden okuyarak onaylayan gerçek kişi (“Kullanıcı”) arasında düzenlenmiştir.

1.2. İşbu Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle Tripy Cüzdan oluşturan Kullanıcılar, işbu Sözleşme hükümleri doğrultusunda Uygulama içi yapacakları ödemeleri Tripy Cüzdan vasıtasıyla gerçekleştirebileceklerdir.

1.3. Tripy yalnızca elektrikli bisiklet kullanım hizmetleri sağlamakta olup, Uygulama üzerinden herhangi bir ürün satmamaktadır. Tripy Cüzdan’ın kullanım amacı yalnızca elektrikli bisiklet kiralama faaliyetleri esnasında Kullanıcılara ödeme kolaylığı sağlamaktır.

1.4. Kullanıcı ve Tripy Mobility Teknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle “Tripy” olarak anılacaktır)  birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

1.5. İşbu Sözleşme, Tripy Cüzdan ile ödeme kolaylığını tercih eden Kullanıcılar bakımından Uygulama’ya kayıt esnasında kabul ettikleri Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. İşbu Sözleşme’de yer alan ancak özel olarak tanımlanmayan terimler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlendiği anlamları taşımaktadır.

 

 1. AMAÇ

2.1. Tripy Cüzdan hizmeti ile yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılmak üzere Kullanıcı’ya yönelik bir ödeme kolaylığı sağlamakta olup, Kullanıcılar, anında veya daha sonra kullanmak üzere Tripy Cüzdan’a para ekleyebilir. Böylece kullanıcılar, elektrikli bisiklet kiralama hizmetlerinden (“Hizmetler”) yararlanmaları esnasında ödeme yapmak yerine en baştan bir ödeme yapıp daha sonraki ödemeleri Tripy Cüzdan vasıtası ile gerçekleştirme kolaylığından yararlanabilir.

2.2. Cüzdan özelliğinin kullanımı isteğe bağlıdır ve uygulamayı kullanmak için zorunlu değildir.

 

 1. HİZMETLER

3.1. Tripy Cüzdan, Kullanıcılar’a ödeme kolaylığı sağlayan bir ödeme yöntemidir. Kullanıcılar, bu Sözleşme’yi kabul etmekle Uygulama üzerinden Tripy Cüzdan hesabı oluşturabilirler.

3.2. Kullanıcı, Tripy Cüzdan’a yalnızca kredi kartları veya kendi banka kartları aracılığıyla tutar ekleyebilir.

3.3. Tripy Cüzdan’a tek seferde aktarılabilecek tutar limiti, münhasıran Tripy tarafından belirlenecektir. Tripy, bu limiti dilediği her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

3.4. Tripy Cüzdan üyeliği bulunan Kullanıcılar, yükledikleri bakiyeyi diğer Kullanıcılara aktaramazlar. Tripy Cüzdan’da bulunan para münhasıran Kullanıcı’ya ait olup, yine münhasıran Kullanıcı’nın tasarrufundadır.

3.5. Kullanıcı tarafından Tripy Cüzdan’a aktarılan tutarlar yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılabilecektir.

3.6. Tripy Cüzdan yalnızca Kullanıcılar’a sunulan özel bir ödeme kolaylığı olup, Tripy Kullanıcısı olmadan doğrudan Tripy Cüzdan kullanıcısı olunamayacaktır.

 

 1. TRIPY Cüzdan Sistemi

4.1. Kullanıcı,  yalnızca Uygulama üzerinde kullanılan ve yine Uygulama kapsamındaki Hizmetler’de kullanılmak üzere, Tripy tarafından belirlenen üst limit tutarına kadar ve Türk Lirası para birimi üzerinden bir Tripy Cüzdan üyeliği oluşturabilir.

4.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi onaylaması ile birlikte Tripy Cüzdan hesabı otomatik olarak aktive edilecektir.

4.3. Kullanıcı, Tripy Cüzdan’ı oluşturduktan sonra, sisteme girmiş olduğu telefon numarasından doğrulanmak üzere, kredi kartı ya da banka kartı (debit kart) aracılığı ile Tripy Cüzdan’a Türk Lirası para birimi üzerinden bakiye yüklemesi yapacaktır.

4.4. Tripy Cüzdan hesabı, Kullanıcı tarafından bakiye yüklemesi yapıldıktan sonra aktif hale gelecektir.

4.5. Tripy Cüzdan’a para yüklemelerinde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulu olan bankalara ait kredi kartları geçerli olacaktır.

4.6. Kullanıcı, cep telefon numarasını değiştirmesi halinde eski cep telefonu numarası kullanılarak yüklenen tutarlarla ilgili olarak Tripy’den hangi nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu husustaki tüm talepler bakımından Tripy’i gayrikabili rücu ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Kullanıcı, Tripy Cüzdan’ı yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de (elektrikli bisiklet kiralama ve rezervasyon gibi) kullanabilir. Tripy Cüzdan hesabında bulunan bakiyelerin, Uygulama hariç herhangi bir platform veya mecrada kullanılması mümkün değildir.

4.8. Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden Tripy Cüzdan hesabını kullanarak ödeyeceği elektrikli bisiklet sürüş ve/veya rezervasyon sonrasında Tripy Cüzdan’ına yüklenen bedellerin banka hesabına iade edilmesini talep edemez ve işbu bedelleri devredemez.

4.9. Kullanıcı, Uygulama üzerinden elektrikli bisiklet kullanımını tamamladıktan sonra aracı iade aşamasına geldiğinde ödeme seçenekleri arasında yer alan Tripy Cüzdan’ı tercih etmesi halinde ilgili kiralama tutarı, Tripy tarafından Kullanıcı’nın Tripy Cüzdan’ından tahsil edilecektir. Tripy Cüzdan hesabından yalnızca sipariş bedeli kadar tahsilat yapılacak olup, geri kalan tutar Tripy Cüzdan’da muhafaza edilmeye devam edecektir.

4.10. Kullanıcı’nın Tripy Cüzdan hesabında kiralama tutarı kadar bakiye bulunması halinde Tripy Cüzdan’la ödeme yöntemi Kullanıcı tarafından varsayılan ödeme yöntemi olarak belirlenecektir. Kullanıcı’nın Tripy Cüzdan hesabında kiralama süresine karşılık gelen mevcut tutar kadar bakiye bulunmaması halinde Tripy Cüzdan ile ödeme gerçekleştirilemeyecek ve mevcut diğer ödeme yöntemleri tercih edilecektir.

4.11. Tripy, Kullanıcı’nın önceki sürüşlerinden doğan ancak ödenmemiş hizmet bedellerini, Kullanıcı’nın Tripy Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunduğu takdirde Kullanıcı’nın onayı aranmaksızın Tripy Cüzdan hesabından otomatik olarak, kısmi ya da tamamen tahsil edebilecektir.

4.12. Kullanıcı’nın Tripy Cüzdan hesabına bakiye yüklemesi yaptığı esnada “otomatik yeniden yükle” imkânını seçmesi halinde tercih edilen otomatik olarak yüklenecek tutar, Tripy Cüzdan hesabında bulunan bakiye Uygulama’da otomatik yükleme alanında belirtilen tutarın altına düştüğü anda otomatik olarak Tripy Cüzdan hesabına bakiye yüklemek için tercih edilen ödemi yöntemi (kredi kartı veya debit kart) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.4.13.Kullanıcı sürüş bedeli Tripy Cüzdan’daki bakiyeyi aşarsa, Tripy Cüzdan’da bulunan bakiyenin tamamı kullanıldıktan sonra kalan miktar doğrudan ödeme sayfasından yüklenebilir (“ödeme anında bakiye yüklemesi”) veya Kullanıcı tarafından seçilen diğer online ödeme yöntemlerinden biriyle tahsil edilir.

4.13. Kullanıcı Tripy Cüzdan hesabını Uygulama üzerinden yönetecek, yükleme, ödeme işlemlerini Uygulama üzerinden gerçekleştirecektir.

4.14. Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden yararlandığı Hizmetler’e ait tutarın herhangi bir nedenle sonradan iptal edilmesi halinde Tripy işbu Hizmetlerin bedeli Tripy Cüzdan hesabına iade edecektir.

4.15.  Tripy bu hizmeti tek taraflı olarak kapatma, durdurma ve sonlandırma hakkına haizdir. Böyle bir durumda Kullanıcı’ya ait bakiyenin kullanılmasına ilişkin bilgilendirme maili Kullanıcılara gönderilerek hesaplarında bulunan bakiyenin kullanılması sağlanacaktır. Kullanılmayan bakiyeler Kullanıcılar tarafından tanımlanan ödeme seçeneklerinden birine iade edilecektir.

4.16. Tripy Cüzdan’da atıl durumda kalan bakiye için hiçbir şekilde faiz ödenmez.

4.17. Başlangıçta kullanılmış kredi veya banka kartlarının iptal edilmesi veya ilgili kartlardan para çekimi yapılamaması durumunda, tüm çekimler Kullanıcının teyit edilmiş banka hesabına yapılacaktır. Kullanıcılar, banka hesaplarıyla ilgili izin vermek için gerekli ve yardımcı belge ve bilgileri Tripy  müşteri destek ekibine ulaştırmalıdır. Böylelikle, Tripy Kullanıcın’ın banka hesap bilgilerinin doğruluğunu teyit edecektir. Tripy, Kullanıcının kimliğini ve banka hesabının sahipliğini teyit etmek için dilediği zaman kullanıcı kimlik doğrulama kriterlerini değiştirebilir veya bunlara yenilerini ekleyebilir.

 

5.KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.  Kullanıcı, Tripy Cüzdan hizmetlerinden yararlandığı sırada;

 • Reşit olduğunu ve fiil ehliyetinden yoksun olmadığını,
 • Uygulama’da üyelik oluşturma aşamasında kendisine sunulan ve kabul ettiği Üyelik Sözleşmesi’ndeki kullanım şartları, taraflara ait hak ve yükümlülükler ve diğer sair hükümlerin aynen geçerli olduğunu;
 • Bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlarsan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Tripy Cüzdan üyeliğinin sona erebileceğini,
 • Tripy Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesinin gerekebileceğini; Uygulama’ya üye olurken bildirdiği telefon numarasının Tripy Cüzdan hesabı oluşturulurken ve bakiye yüklenirken dikkate alınacağını, bu cep telefonu numarasından başka bir telefon numarası ile bakiye yüklemesi yapılamayacağını;
 • Tripy Cüzdan üzerinden kayıtlı cep telefonu ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Kullanıcı Tripy Cüzdan’ı üçüncü kişilere devretmemeyi, satmamayı aksi halde Tripy’in hem Kullanıcı’ya hem de üçüncü kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını ve Tripy’den herhangi bir talepte bulunulamayacağını;
 • Kullanıcı Tripy Cüzdan’ındaki bakiyeyi üçüncü kişilere devretme hakkının bulunmadığını;
 • Tripy Cüzdan üzerinden yalnızca Tripy Cüzdan’da yeterli bakiyesi olması halinde sürüş ödeme işlemi yapabileceğini, yeterli bakiye olmadığı durumlarda Tripy Cüzdan ile ödeme seçeneğinden yararlanamayacağını ve başka ödeme seçeneklerine yönlendirilebileceğini;
 • Tripy servislerinin kullanılması sırasında kaybolacak, eksik alınacak veya yanlış adrese iletilecek bilgilerden Tripy’nin sorumlu olmayacağını;
 • Kullanıcı’ya ait Tripy Cüzdan’ın yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Tripy’nin sorumlu tutmayacağını;
 • Tripy Cüzdan’a erişim sağlanan hesapla ilişkilendirilebilecek tüm bilgilerini korumaktan münferiden sorumlu olacağını ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; bahsi geçen bilgilerin bu gizlilik yükümlülüğüne uygun davranmaması nedeniyle kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde oluşabilecek zararlardan ötürü Tripy’nin sorumlu olmayacağını;
 • Tripy’nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, gerçekleştirilecek işlemleri kaydetme hakkının bulunduğunu, Tripy tarafından elde edilen herhangi bir kaydın tamamen kullanıcı rızası dahilinde olduğunu;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Tripy’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Tripy’nin kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlarca iletilmesi yasaklanmış olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta, yazılım virüsü vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • İade işlemi yalnızca kullanıcının kredi kartı ve banka kartına yapılacağını, iade tutarının asıl karttan yüklenen meblağdan fazla olmayacağını, Kullanıcı iadenin kabulü için Tripy’ye başvuracağını;
 • İşbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin Tripy tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. TRIPY’NIN HAK VE YETKİLERİ

6.1. Tripy, Tripy Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunması halinde Kullanıcı’nın borç tutarını doğrudan, Kullanıcı’nın bu yönde onayını almaksızın Tripy Cüzdan hesabından tahsil etme yetkisine sahiptir.

6.2. Kullanıcılar’ın Tripy Cüzdan’a bakiye yükleme ya da bu vasıtayla sürüş ödemesi gerçekleştirme zorunluluğu yoktur.

6.3. Kullanıcı’ya özgülenmiş Tripy Cüzdan içinde bulunan bakiye münhasıran Kullanıcı’nın kredi kartı veya banka kartından transfer edilmiş olup, Tripy’nin bu hesaba ilişkin herhangi bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır.

6.4.  Tripy’nin Tripy Cüzdan üzerinden yapılacak işlemlerde herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması, Tripy Cüzdan hesabının üçüncü kişilere kullandırılması veya yetkisiz kullanımdan kaynaklı her türlü zarardan münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. Kullanıcının Tripy Cüzdan hesabına erişim bilgilerinin korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğunda olup, ne Kullanıcı ne de üçüncü kişiler bakımından meydana gelebilecek zararlardan, Tripy sorumlu değildir.

6.5. Tripy, güvenlik şüphesi doğuran veya kötü niyetli Kullanıcı işlemlerinden dolayı, ilgili Kullanıcılar’ın Tripy Cüzdan aracılığı ile ödeme yapma veya bakiye iade talebinde bulunma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

6.6. Tripy, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentileri karşılaması için elinden gelen özeni gösterecektir ancak bunu taahhüt etmemektedir.

6.7. Tripy’nin, Tripy Cüzdan’ın kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.8. Tripy, ileride doğabilecek teknik ihtiyaçlar ve/veya mevzuatlara uyum maksadıyla işbu Sözleşme kapsamında ve Tripy Cüzdan uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddeleri değiştirebilir ve/veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

 1. ÖDEME

7.1. Kullanıcı’nın Tripy Cüzdan’a kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla bakiye yüklemesi halinde Uygulama üzerinden yararlanacağı Hizmetler’de ödemek kolaylığı olarak Tripy Cüzdan’ı kullanabilecektir.

7.2. Kullanıcı Tripy Cüzdan ile yapacağı işlemlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini ve iade taleplerini Tripy’e en kısa süre içerisinde Uygulama içerisindeki “Bize Ulaşın” kısmından +90 (850) 208 38 98 numaralı çağrı merkezine ve  [email protected] elektronik posta adresine mail atarak bildirmekle yükümlüdür.

7.3. Tripy Cüzdan kullanılarak ödemesi yapılan işlemlere veya ödenen tutara ilişkin şikâyetlerini en kısa süre içerisinde Tripy’e iletilmesi zorunludur. Aksi halde Tripy tarafından iade gerçekleştirilmez.

7.4. İade edilebilecek olan miktar Kullanıcı’nın Tripy Cüzdan hesabındaki güncel bakiyesi kadardır. Kullanıcı’nın harcama yaptığı miktar iade kapsamında değerlendirilmez ve iade edilmez.

7.5. Kullanıcı’ya iade talebine ilişkin onay bilgilendirmesi iletildikten sonra bankaya bağlı olarak 2 ila 15 gün arasında Kullanıcı’nın kredi kartına veya banka kartına iade işlemi yapılacaktır. İade işleminin bankaya bağlı bir nedenle kredi kartı ve/veya banka kartının iptal edilmiş olması nedeniyle gerçekleştirilememesinden Tripy hiçbir surette sorumlu değildir.

7.6. Tripy Cüzdan ile ödemesi yapılmış hizmet karşılığında e-fatura düzenlenecek olup Tripy Cüzdan’a bakiye yüklenmesi halinde tahsilat makbuzu düzenlenecek ve Kullanıcı’nın talebi halinde kendisine elektronik ortam üzerinden iletilecektir.

7.7. Tripy kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan, Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacaktır.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Tripy sorumluluğu dışındadır ve Tripy, ileride doğabilecek teknik ihtiyaçlar ve/veya mevzuatlara uyum maksadıyla işbu Sözleşme kapsamında ve Tripy Cüzdan uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddeleri değiştirebilir ve/veya yeni maddeler ilave edebilir.

8.2. Tripy’nin işbu Sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi kapsamında tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.

8.3. Tarafların bu Sözleşme’de tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmeyecek olup, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

8.4. İşbu Sözleşme’nin ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz addedilirse bu durum, Sözleşme’nin geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar, geçersiz veya uygulanamaz addedilen hükmü mümkün olduğu ölçüde benzer etkiye sahip yasal, geçerli ve uygulanabilir bir hükümle değiştirecektir. Diğer hükümler aynen uygulanmaya devam edecektir.

8.5.  Şirket, kişisel verilen korunması ile ilgili düzenlemelere (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” ve ikincil mevzuat) uymayı taahhüt etmekte olup, bu kapsamda gerekli açık rızalar alınmakta ve Kullanıcılar aydınlatılmaktadır.

8.6. Şirket, bu Sözleşme’nin tamamını veya bir kısmını ya da bunlardan doğan haklarını ve yükümlülüklerini; burada Kullanıcı’ya sağlanan güvenceyi azaltmayacak şekilde bir bağlı kuruluş, ana şirkete veya bağlı şirkete, sermaye, iş ya da varlıklarının alıcısına; veya birleşme ya da başka bir ticari birleşme vasıtasıyla halef şirketine devir veya temlik edebilir. Ancak Kullanıcı, bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir koşulda devredemez.

 

 1. DELİL NİTELİĞİ

İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Uygulama veri tabanında saklanan Kullanıcı bilgileri, sürüş/rezervasyon detayları, değerlendirme/puanlamalar vb. bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 

10.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmenin yorumunda ve/veya işbu Sözleşme sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, Sözleşme’den doğan, Sözleşme ile bağlantılı veya Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtilafta münhasıran Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Sözleşme taraflar arasında Kullanıcı’nın, Uygulama üzerinden Tripy Cüzdan’a bakiye yüklemesi yapmasından itibaren çevirimiçi ve süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

 1. 12. GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

12.1 Taraflar, sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari, mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere Sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt eder.

12.2. Kullanıcı, işbu gizlilik taahhüdünü okuduğunu, anladığını ve bununla ilgili herhangi bir sorusu ya da bunlara ek  olarak bir itirazı olmadığını beyan eder.

12.3 İşbu gizlilik taahhüdü, işbu Sözleşme sona erse dahi geçerliliğini muhafaza eder.

12.4. Taraflar, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları durumunda diğer tarafın maruz kaldığı maddi manevi her türlü zararı karşılayacağını kabul ve beyan eder.

 

 1. SONA ERME VE FESİH

13.1. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman ve Tripy aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın sona erdirebileceklerdir. Hükümlerin feshi anında tarafların birbirlerine karşı var olan hakları etkilenmez.